СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Документи валидни за учебната 2017/2018 година

Учебници за VIII клас за учебната 2017-2018 година

Списък на книгите за VIII клас по новата учебна програма, 2017-2018 уч. година

Прием за учебната 2017/2018 г.


Документи валидни за учебната 2016/2017 година

Заповед: Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците от VII клас (юнска сесия)

Правилник за дейността на СУ Сатовча за учебната 2016/2017 г.

График за провеждането на класни работи за II учебен срок

Графици за:

  • Провеждане на консултации с ученици по учебни предмети от учителите за II учебен срок
  • Провеждане на консултации с ученици от Сатовча по учебни предмети от учителите за II учебен срок

Графици за:

  • Дежурство на преподавателите за II учебен срок
  • Втори час нас класа за II учебен срок
  • Дежурство на учителите в учителска стая за изгонени ученици за II учебен срок

Заповед за насрочване на изпитна сесия за ученици от 5-12 клас в самостоятелна форма на обучение

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2016/2020 г.

Годишен план за учебната 2016/2017 г.

Училищен учебен план

График за провеждане на поправителна изпитна сесия за оформяне на годишна оценка за учениците от 5-12 клас в дневна форма на обучение


Документи от изминали години

Писмо до РИО относно конкурсна процедура 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ

График за провеждане на редовна изпитна сесия за учениците от 9-11 клас в дневна форма на обучение

График за провеждане на редовна изпитна сесия за учениците от 5-8 клас в дневна форма на обучение

График за провеждане на поправителна сесия за учениците от 5-12 клас в самостоятелна форма на обучение

Анализ за изпълнението на бюджета за периода от 01.01 до 31.03.2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2016 г.

Бюджет за 2015 г.

Справка за ученици и персонал на СУ Сатовча:

Писмо от МОН относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Заповед: График за провеждане на класни работи за II учебен срок на учебната 2015/2016 година

Редовна изпитна сесия от 11.01.2016 до 23.02.2016 г. за учениците от 5-12 клас в самостоятелна форма на обучение

Спортен календар за учебната 2015/2016 година

Информация относно формите на обучение през 2015/2016 учебна година

Списък на учебниците за IX клас профилирана подготовка. Профил: БЕЛ, ИЦ, ГИ, ФЕ

Списък на учебниците за IX клас непрофилирана подготовка

Препоръчителна литература

Презентация на СУ Сатовча

Брошура на СУ Сатовча за 2014/2015 г.


Училищни учебни планове

1 клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година

5 клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година

9 „А“ клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година (непрофилирано обучение)

9 „Б“ клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година (профилирано обучение)

За учениците от 5-8 клас на учебната 2014/2015 (самостоятена форма на обучение)

За учениците от 8-12 клас на учебната 2014/2015 (самостоятена форма на обучение)


Конспекти

Математика

История

Биология

География и икономика

Български език и литература

9-12 клас ЗП и ЗИП

Физика

Химия

История

Информационни технологии

Английски език

Френски език

9-12 клас ЗП и ЗИП

Изобразително изкуство

9 клас

Музика

9 клас


Наредба за униформата в СУ Сатовча

Художествени произведения, застъпени в програмата за задължителен прочит по БЕЛ:

Презентации предназначени за 12 клас на тема „Моето първо работно място“:

Документи за обществена поръчка

Заповед: Откриване на процедура по ЗОП за доставка на храна за обедно хранена на ученици

Покана за участие в процедура по ЗОП за Доставка на храна за обедно хранене на ученици

Наръчник за учители: Младите хора между виртуалното и реалното

Наредби

За родители

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в СУ Сатовча

Принципи и правила за работа в час

Какво е да си класен ръководител?

Задачи и форми на работа на методическите обединения

Бюджет за 2013 г.